Arvutite kasutamise eeskiri

1. Arvutikasutaja peab olema vähemalt 12-aastane.
2. Kasutajal peab olema arvuti ja interneti kasutamise kogemus.
3. Kasutajatel ei ole lubatud muuta arvutite häälestust ning installeerida tarkvara. Raamatukogu varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, ruumi ja inventari rikkumisel on kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.
4. Erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga, austades teiste inimeste privaatsust.
5. Kasutajal on keelatud:

  • töökohal süüa, juua;
  • mängida arvutimänge;
  • pärast töö lõppu arvuti välja lülitada. Küll aga peab enne väljalogimist sulgema kõik programmid ja aknad.

6. Printimissoovist tuleb anda teada raamatukogutöötajale. Printimine on tasuline.
7. Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada raamatukogus arvutit.