Lugejaks registreerimine

Raamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb ennast raamatukogus kohapeal lugejaks vormistada. Lugejaid teenindatakse Sindi Linnaraamatukogus isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejaks registreerumine on tasuta.

Alla 7-aastastele lastele annab teavikute laenutamiseks kirjalik nõusoleku lapsevanem või lapse seadusliku esindaja. Vanema kirjaliku nõusolekuta võivad nad raamatukogu teavikuid kasutada vaid kohapeal. Nõusolek vormistatakse ühekordselt ning kehtib raamatukogus kuni isiku 7-aastaseks saamiseni. Nõusoleku vormi saab välja printida SIIT või täita raamatukogus kohapeal.

Vt ka Sindi Linnaraamatukogu kasutamise eeskirja.