Lugemiskoer

Lastele võib vahel lugema õppimine olla väga raske töö, eriti veel, kui ta peab kõva häälega lugema vanemate või kaaslaste ees. Üks võimalus last toetada, on muuta keskkonda ja tuua õpisituatsiooni koer. Lapsed enamasti soovivad loomadega suhelda, nendega kontakt loob rõõmu- ja turvatunde. Sellises meeldivas keskkonnas hakkavad ka raskusi tekitavad ülesanded sujuma. Lugemiskoerte programm kui koeri kaasav õpiedendamise formaat on mujal maailmas populaarsust kogunud juba paarkümmend aastat. Eestis alustas esimene lugemiskoer tegevust 2013. aastal Tallinna Keskraamatukogus.

Meie raamatukogus alustas sellel aastal tööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoeratiim Lea Küünal ja Norbert. Tiim on sooritanud teraapiakoeratiimide eksami ja omab vastavat litsentsi. Raamatukogu poolt koordineerib programmi vastava koolituse läbinud vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp. Lugemistunnid toimuvad meie raamatukogus laupäeviti ja üks ettelugemine kestab 15 minutit! Lea ja Norbert ootavad lapsi, kes soovivad oma lugemisoskust ja -julgust parandada. Programm sobib hästi ka vene keelt kõnelevatele lastele, kes tahaksid eestikeelset lugemisoskust parandada. Oodatud on samuti need täiskasvanud, kellel on mingi haiguse tagajärjel kõnesoravus halvenenud.

Lea ja Norbert

Täpsem info ja etteregistreerimine:
Rita Raudsepp
4451 448