Lugemisisu

RiiulSindi Gümnaasiumi lapsed lõpetasid Lugemisisu programmi.
Koos mängisime lugemismänge ja osalesime illustratsioonitundides.
Lugemisdiplomini jõudis 35 last koolist ja kaks lasteaiarühma.
Kindlasti innustas programm lapsi rohkem lugema ja oma lugemiselamusi läbi loominguliste ülesannete jagama.
Lugemisisu programm jätkub sügisel!

Lisa5_märk_Lugemisisu 2019